Sökning

Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighet för Nuohtti.com

Riksarkivet vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur Nuohtti.com uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet Brister i digital tillgänglighet nedan för mer information.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Vi ber dig att tänka på att inte skriva uppgifter om egna eventuella funktionsnedsättningar. Tänk på att det du sänder till oss blir allmän handling, vilket ofta betyder att vem som helst kan ta del av det.

Kontakta oss genom att använda detta formulär.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Kontakta Myndigheten för digital förvaltning (extern webbplats).

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Brister i digital tillgänglighet

Vi har kända tillgänglighetsbrister på Nuohtti.com. Nedan listas dessa:

  • Användningen av färger i tjänsten uppfyller inte helt kontrastkraven. Den röda färgen som används i tjänsten (#F1274E) har ett kontrastförhållande på 4,08:1 på vit bakgrund, vilket är något under kraven när texten inte är fetstilt.

Åtgärder av brister

Vi arbetar med att åtgärda tillgänglighetsbrister löpande. Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 31 december 2022.

Hur vi testat webbplatsen

  • Vi har gjort en självskattning (intern testning) av Nuohtti.

Redogörelsen uppdaterades senast den 14 september 2021.