Søk

Introduksjon til kartleggingen av materiale

Samene er et urfolk som har sitt tradisjonelle hjemland i Sápmi, som strekker seg gjennom fire land (Norge, Sverige, Finland og Russland). Samene har tiltrukket seg interesse fra vitenskapsfolk, forskere og reisende i århundrer. På grunn av historiske forhold og hendelser finnes det materiale knyttet til samisk kultur og historie i museer, arkiver og andre minneinstitusjoners samlinger i hele Europa. Dette materialet er verdifullt både for det samiske samfunnet selv og for forskning på samisk kultur og historie.

Prosjektet Digital Access to the Sámi Heritage Archives har sendt ut en spørreundersøkelse til et stort antall minneinstitusjoner for å kartlegge den aktuelle situasjonen for beholdningene av samiskrelaterte arkiver og materiale i Europa. Nøkkeltallene vises i infografikken nedenfor, og en mer detaljert rapport om kartleggingen kan leses i Resultater fra kartleggingen av materiale.

163

organisasjoner i hele Europa ble kontaktet i kartleggingsprosessen.

59

organisasjoner svarte at de har arkivmateriale relatert til samer og samisk kultur.

40

organisasjoner i hele Europa er i gang med å digitalisere materiale relatert til samisk kulturarv.

10

institusjoner har omfattende samlinger av bilder eller annet arkivmateriale tilgjengelig på nettet.

Se nærmere på undersøkelsesresultater