Søk

Bruksvilkår

Følgende vilkår og betingelser gjelder for bruk av Nuohtti. Ved å åpne disse nettsidene godtar du å følge disse bruksvilkårene. Bruk av sidene er ikke tillatt med mindre du godtar disse vilkårene. Nuohtti er et samarbeid mellom riksarkivene i Norge, Finland og Sverige. Som ansvarlige for nettstedet har de anledning til å endre disse bruksvilkårene når som helst ved å oppdatere dem. Bruksvilkårene følger gjeldende lover i Norge, Finland og Sverige.

Digitalt materiale og tillatelser

Rettighetene varierer for de digitale bildene og annet materiale som er tilgjengelig gjennom Nuohtti-portalen. Vennligst sjekk lisensinformasjonen for materialet og følg de angitte bruksvilkårene. Dersom du ønsker å bruke materialet i en offentlig sammenheng, skal forfatter og kilde som regel krediteres.

Dersom det mangler informasjon om rettigheter, eller du er usikker på tillatelsene knyttet til materialet, vil vi oppfordre deg til å kontakte organisasjonen som er ansvarlig for materialet og avklare det.

De ansvarlige for Nuohtti-portalen har ingen opphavsrett til metadata, forhåndsvisninger eller de digitaliserte objektene som metadataene eller forhåndsvisningene viser til. Denne informasjonen er gitt av flere forskjellige institusjoner og organisasjoner. Dataleverandørene har bekreftet at de ansvarlige for disse rettighetene har samtykket i å publisere sitt materiale på de vilkårene som er nevnt ovenfor. De ansvarlige for portalen kan ikke garantere at dette alltid er tilfelle. Hvis du mistenker at publisering av materiale på Nuohtti krenker dine rettigheter, kan du sende melding i skjemaet for tilbakemeldinger.

Metadata

Metadata som er tilgjengelig i tjenesten kan være gjenstand for tilgangs- eller bruksbegrensninger. Metadata som er underlagt adgangsbegrensninger og restriksjoner, er ikke levert ut av eierinstitusjonen. Mange institusjoner som bidrar med materiale i denne tjenesten, lisensierer metadataene sine med Creative Commons CC0 1.0. Vennligst ta kontakt med den aktuelle institusjonen hvis du er usikker på rettighetene til metadataene.

Forhåndsvisning

Forhåndsvisningen av materiale i Nuohtti-portalen må være i samsvar med rettighetsinformasjonen som vises ved siden av dem. Hvis det ikke vises rettighetsinformasjon ved siden av en forhåndsvisning, kan disse forhåndsvisningene kun brukes i samsvar med gjeldende lover om opphavsrett. Men hvis du er usikker, vennligst ta kontakt med den aktuelle institusjonen.

Funksjonalitet, innhold og erstatningsansvar

De ansvarlige for Nuohtti tilbyr nettstedet til brukerne slik det er. De forbeholder seg retten til å endre websidene når som helst. De kan ikke garantere korrekt og uavbrutt bruk av websidene. De er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte skader som måtte oppstå ved bruk av nettsidene. De forbeholder seg retten til å begrense tilgjengeligheten til tjenesten, for eksempel for å sikre vedlikehold, oppdateringer eller drift av tjenesten.

De ansvarlige for Nuohtti kan ikke garantere at materialet er egnet til noe formål og er ikke ansvarlig for eventuelle skader som kan oppstå ved bruk av informasjonen på nettstedet.

Lenker på portalen

Hvis nettstedet har lenker til sider eller tjenester fra tredjeparter, er de ansvarlige for Nuohtti ikke ansvarlig for innholdet eller sidene til tredjeparter. Bruk av tredjepartssider gjøres på egen risiko.

Vennligst les og godta vilkårene for bruk av nettsidene før du bruker dem.