Sökning

Användarvillkor

Genom att använda denna tjänst godkänner du nedanstående villkor. Tjänsten kan inte användas om du inte accepterar villkoren. Ägaren (Riksarkiven i Norge, Finland och Sverige gemensamt) har rätt att när som helst ändra användarvillkoren. Användarvillkoren regleras av lagar i Finland, Sverige och Norge.

Digitalt material och behörigheter

Kraven på tillstånd för att få använda digitala bilder och annat material som finns på Nuohtti varierar. Kontrollera licensinformationen för materialet och följ de angivna användarvillkoren. Om du använder materialet offentligt ska författare och källa oftast anges.

Om information om behörigheter saknas, eller om du är osäker på vilka behörigheter som är kopplade till materialet, kontakta den organisation som äger arkivmaterialet.

Ägaren av Nuohtti äger inte upphovsrätten till metadata, förhandsvisningar eller det digitaliserade kulturarvsmaterial som dessa metadata eller förhandsvisningar hänvisar till. Upphovsrätten har tillhandahållits av flera olika institutioner och organisationer. Dataleverantörerna har bekräftat att rättighetsägarna har gått med på att publicera sina verk under de omständigheter som nämns ovan. Ägaren av Nuohtti kan dock inte garantera att så alltid är fallet. Om du misstänker att publiceringen av arkivmaterial på Nuohtti.com kränker dina rättigheter kan du rapportera det genom att använda vårt webformulär.

Metadata

Metadata som är tillgänglig i tjänsten kan vara belagda med användarrestriktioner. Många institutioner som levererar material till Nuohtti licensierar sina metadata med Creative Commons CC0 1.0, vänligen kontakta den relevanta institutionen om du är osäker på rättigheterna till metadata.

Förhandsvisningar

De förhandsvisningar som visas på tjänsten kan endast användas i enlighet med den rättighetsinformation som visas bredvid dem. Om det inte visas någon rättighetsinformation vid sidan av en förhandsvisning, får dessa förhandsvisningar endast användas i enlighet med tillämpliga upphovsrättslagar. Men om du är osäker, vänligen kontakta den institution som äger rättigheterna (ägaren av arkivmaterialet).

Funktionalitet, innehåll och skadeståndsansvar

Ägaren av Nuohtti förbehåller sig rätten att ändra webbsidorna när som helst. Det ges inte garantier för korrekt och oavbruten användning av sidorna och Nuohttis ägare är inte ansvariga för några direkta eller indirekta skador som kan uppstå genom användning av sidorna. Ägaren av Nuohtti förbehåller sig rätten att begränsa tjänstens tillgänglighet, till exempel för att säkerställa underhåll, modifieringar eller drift av tjänsten. Ägaren av Nuohtti garanterar inte att materialet i portalen är lämpligt för något speciellt ändamål.

Länkar på tjänsten

Om webbplatsen har länkar till sidor eller tjänster från tredje part är ägaren av Nuohtti inte ansvariga för innehållet eller sidorna från dessa. Användningen av tredje parts sidor sker helt på egen risk. Läs och acceptera användarvillkoren för sidorna innan du använder dem.