Haku

Nuohtti – Saamelaisarkistoaineistojen hakuportaali

Portaalissa voit hakea ja selata Euroopassa sijaitsevia saamelaisiin ja saamelaiskulttuuriin liittyviä digitaalisia arkistoaineistoja. Tervetuloa käyttämään hakuportaalia!

Lue lisätietoa palveluun liitetyistä digitaalisista arkisto- ja museoaineistoista ja laajan aineistokartoituksen tuloksista.

Eettiset ohjeet

Verkkosivusto sisältää saamelaiseen kulttuuriperintöön liittyviä aineistoja. Osaa aineistoista voidaan pitää kulttuurisesti sensitiivisenä. Ota huomioon aineistoja käyttäessäsi kunnioittavan käytön periaatteet. Tutustu myös eettisiin ohjeisiimme.