Søk

Nuohtti – Søkeportal for samisk arkivmateriale

I denne portalen kan du søke og bla i digitalt arkivmateriale fra hele Europa knyttet til samer og det samiske. Velkommen til søkeportalen!

Les mer om digitale arkiv- og museumsmateriale i denne tjenesten og resultater av den bredere materialundersøkelsen.

Etiske retningslinjer

Denne nettsiden inneholder materiale som er knyttet til samisk kulturarv. Noe av materialet kan oppfattes som kulturelt sensitivt. Vis følsomhet når du bruker materialet og bli kjent med våre etiske retningslinjer.